Prijmeme do zamestnania kuchárku prax je výhodou . Viac info prostredníctvom emailu: ksbsnv@gmail.com

!